Jak funguje Chargy?

Postup je jednoduchý

Zaregistruj se v aplikaci – Přidej kartu – Najdi na mapě nejbližší Chargy stanici – Naskenuj QR kód na stanici – Nabíj si zařízení – Vrať powerbanku do jakékoliv stanice Chargy.

Při každém pronájmu vám bude blokována záloha 50 Kč na kartě. Tato záloha (nebo její část) bude využita k případné platbě za tuto výpůjčku. Případná zbylá část zálohy se odblokuje během týdne.

Vrácení powerbanky se považuje za úspěšné a objednávka se považuje za ukončenou v případě, že obdržíš na svůj profil v aplikaci oznámení s textem “Děkujeme za používání”, email Dokončení objednávky s informacemi o ukončeném pronájmu a bude ti změněn stav objednávky v záložce Historie na zelenou fajfku a bude vyplněno místo a čas vrácení powerbanky v sekci Vráceno. V případě že jsi ani jeden z těchto bodů nedostal, tak ihned vyplní formulář Podpora nebo napiš email na info@chargybank.cz.

Druhy stanic

1. Stanice Chargy Small. To je stanice na 8 slotů, rozmisťuje se nejčastěji do kaváren, restaurací, barů a dalších podobných podniků.

2. Stanice Chargy Big. To je stanice na 24 slotů, rozmisťuje se nejčastěji do obchodních center, nádraží, letišť a dalších podobných podniků.

Nevkládejte powerbanku do vypnuté z jakéhokoliv důvodu stanice (technický problém, výpadek elektřiny, chyba sítě apod.). Poznáte, že je vypnutá z následujících příznaků:

1. Stanice Big – nesvítí indikátor vedle displeje na přední straně

2. Stanice Small – nesvítí qr kódy na přední straně

Pronájem se považuje za ukončený v případě, že obdržíte na svůj profil v Aplikaci oznámení s textem “Děkujeme za používání”. V případě vložení do vypnuté stanice toto oznámení neobdržíte a pronájem bude stále běžet.

V případě pokud omylem vložíte powerbanku do vypnuté stanice tak ihned buď vyplníte formulář Podpora nebo napište nám na e-mail a vyřešíme tohle.

POZOR! Stanice má v sobě GPS tracker a bezpečnostní zařízení. Prosím nemanipulovat se stanicí.