Proč požadujeme bližší informace uživatele?

V souvislosti s implementací evropské směrnice PSD2 dochází při platebních transakcích k vícenásobnému ověření zákazníka, tzv. silnému ověření klienta na straně jeho vydavatele (například pomocí SMS zprávy). V praxi to funguje tak, že každou transakci musíte potvrdit sms kódem nebo klíčem z internetového bankovnictví. Může docházet k tomu, že zákazník transakci zruší, nebo dojde k překročení času pro dokončení pronájmu powerbanky v aplikaci Chargybank. Pro urychlení celého procesu a aby proces pronájmu powerbanky proběhl bez přerušení, karetní schémata a platební brána vyžadují předávání níže uvedených dat při každé platbě kartou. Tímto může dojít k uplatnění výjimky TRA ze silného ověření uživatele na straně vydavatele platební karty: Jméno, E-mailová adresa, Číslo mobilního telefonu, Ulice, Město, PSČ, Stát Výjimka TRA pro uživatele znamená to, že si bude mít možnost vypůjčovat powerbanky a používat servis Chargybank mnohem jednodušší. Nebude muset při každém pronájmu zadávat sms kód nebo potvrzovat transakci klíčem. Zadávání svých údajů je způsob mnohem zjednodušit následující používání servisu Chargybank.